1. Úvod
  2. BLOG
  3. Země, Gaia, zvířata
  4. Co nás drží od našich darů a jejich uzemnění v životě?

Co nás drží od našich darů a jejich uzemnění v životě?

V souvislosti s článkem Přijímat peníze za svůj dar (um), který mi byl dán? vzešla otázka, jak poznat, co je můj dar. 

Při výkladu energetického otisku na toto téma často vyjde najevo, že dary nebo jejich uzemňování v našem životě velmi často souvisí s tím, co nás na vědomé úrovni spíše děsí, a čeho se obáváme, před čím svým způsobem utíkáme.

A tak spousta lidí se od svých darů raději oddělí, dělá, že o nich neví nebo není schopna (ochotna) je naplno uchopit a uzemnit ve svém životě. Vytvoří kolem darů nebo jejich plného využívání matoucí mlhu, kterou živí nejrůznějšími přesvědčeními, co se má, nemá, co je vhodné a možné a co nikoli.

Někdy pomůže i jen si tu mlhu různých přesvědčení, vzorců a programů uvědomit. Můžete se do toho pustit s něčí pomocí nebo sami - v obou případech je však třeba být minimálně ochotný připustit, že věci nemusí být tak, jak to máte v sobě nyní nastavené. Být ochotný připustit si, že i to, co máme pocit, že vnímáte jasně, může být jen součást propleteného systému vzorců, kterými se v nějaké záležitosti oddělujeme od vnmání a následování cesty svého srdce.

A důvodem bývá právě to, že s tím souvisí "něco", z čeho máme strach nebo něco, co jsme přijali za své a přitom to naše není nebo být nemusí. Nebo tím důvodem může být zkrátka "jen" obava z nejistoty, z neznámého, z opuštění něčeho, co sice víme, že není v souladu s naším srdcem, ale v čem už jakžtakž umíme chodit a jsme na to tak nějak zvyklí..

Řada lidí své dary vnímají i využívají pro dobré sebe i druhých, ale jen v určitém rozpětí, ne naplno a to ze stejných důvodu jako ti, co si je ani nepřipustí.

Rozhodně to není o tom své dary nějak komplikovaně hledat. Je to spíše o opaku - vzdát se komplikovanosti a her na schovávanou sám se sebou.

Toto téma mi připomnělo logo, při kterém jsem "odkryla" jeho jednu část, která v původní verzi nebyla. To, že nevidíme cestu ještě neznamená, že tam pro nás dávno není připravená.. že je jen zakrytá mlhou, která možná mohla mít v minulosti nějaký svůj význam, ale jestli toužíme po tom se se svými dary spojit nebo je více uzemnit ve svém životě, tak tu mlhu živíme spíše jen z jisté setrvačnosti nebo snahy se vyhnout podstatnému..

A kdo čte tento článek, tak věřím, že je více než připravený vystoupit z navyklých vzorců, které nepodporují cestu srdce a převzít tím za své dary zodpovědnost ?

Za foto děkuji Moni Hruška ?

Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli

 

 

 

 

Copyright © PrirodniCestou 2009-2022