1. Úvod
 2. BLOG
 3. Země, Gaia, zvířata
 4. Dar harmonizovat versus otisk sebe-popírání

Dar harmonizovat versus otisk sebe-popírání

Sebepopírání je emočně-mentální vzorec, jenž často pramení z těch nejhlubších vrstev emočních otisků, z jejichž vlivu není snadné se dostat a souvisí s naším celkovým základním nastavením. U někoho s jeho dary, u některých lidí nejde z úrovně osobnosti odpoutání od těchto otisků příliš výrazně ovlivnit a souvisí to s volbou jejich duše. 
 
Zmiňuji to zejména proto, abychom sami nesklouzli k tomuto otisku snahou někoho "zachraňovat", což je samozřejmě velmi časté, neboť podstata sebepopírání je nejen o těch, kteří sami sebe popírají, aby vyhověli druhým, ale stejný energetický základ je i u těch, kteří od ostaních vlastní sebe-popření vyžadají nebo očekávají (často nevědomě).
 
Na úrovni daru (potenciálu) odpovídá otisk sebepopírání schopnosti vcítění a vnímání harmonie-neharmonie i na jemnějších úrovní a schopnosti harmonii "generovat" - šířit kolem sebe, harmonizovat vztahy ve svém životě i ve svém okolí právě skrze vlastní vnímavost a empatii a vyrovnávání přes sám sebe.
 
Cesta k uchopení tohoto daru vede často právě přes zpracování a odpoutání se od otisku sebepopření, tedy přes silné emočně-myšlenkové vzorce, které nás vedou k myšlení a jednání v rozporu se sebeúctou, seberespektem, sebeláskou. 
 
V takovém případě chování - zejména v mezilidských vztazích - zásadním způsobem ovlivňuje potřeba osobnosti být přijímán/milován/oceňován nebo z obavy z reakcí, kdyby nesplnily něčí očekávání. Tomu dokáží podřídit spoustu věcí, i za cenu sebezapření nebo sebeobětování. Tito lidé mají velkou obavu, aby druhému nezpůsobili smutek, zklamání, a snaží se tak činit i kdyby to mělo smutek a zklamání způsobit jim.
 
Pod vlivem otisku sebe-popření se v "mírné formě" (o těch "těžších níže) životě opakovaně řeší témata:
 • osobní hranice
 • manipulace (i sebemanipulace, kdy sami sebe lidé přesvědčují, že musí strpět nějaké jednání, že to tak musí být, "zaslouží" si to, kvůli dětem, pro klid nebo se snaží přesvědčit sami sebe, že to není tak "hrozné, že někdo je na tom hůře, že pro ně je to přeci výhodné zase jinak atd.)
Často je provází:
 • zlost na druhé, jak s nimi jednají, ale často také zlost na sebe, když si už uvědomují, že jim takové chování umožňují (případně si uvědomují svou bezmoc, nevidí východisko z dané situace)
 • nepoučitelnost, omlouvání toho, co druhý udělal, "máváním" nad tím rukou, přehlížení
 • nepříjemné pocity a obavy odmítnout nebo říci ne
 • při velkém tlaku, dokážu sice říci "dost", ale pak se často za to viní atd.
 • snaha za každou cenu vyhovět, radši něco udělat, s čím nesouhlasí než se ozvat, dostat do konfliktu
 • slabá vůli, když jde o tlak od druhých - snadno se nechám ovlivnit (u někoho to může být obecně, u někoho jen v rámci konkrétních vztahů)
 • nejistota z reakcí druhých nebo také obavy z projevů této své nejistoty (zčervenání, zakoktání, zpocení atd.)  
 • agrese - vyplývající z výše uvedeného - namířená na druhého, na slabší články (například děti) nebo sám na sebe 
Pod vlivem těchto otisků se lidí dostávají do vztahů s dominantními lidmi (často paradoxně i tito lidé jednají na základě podobných otisků, jen v extrémních stavech), které je chtějí ovládat a manipulovat s nimi. Bývá velmi těžké se přes tyto otisky z takových vztahů vymanit, někdy se jen přestoupí z jednoho vztahu do dalšího, který je pod velmi podobnou energetickou taktovkou. Nemusí se jednat jen o partnerské vztahy, nezřídka se otisky velmi jasně ukáží i ve vztahu s jedním z rodičů nebo v jakékoli vztahy, kdy je mezi dvěma silnější pouto. 
 
Otisky sebepotlačování, sebeobětování se mohou rozvinout ještě do dalších dvou extrémních stavů. V těchto případech může už jít o stav, s kterým dotyčný není schopný sám příliš hnout a může jít i o volbu duše pro tento život.  Často se také tito lidé dostávají do mezilidských vztahů právě s těmi,  kteří mají sklon k jednání vedoucí k sebepopírání, kdy "sebepopíračům" nevědomě pomáhají tyto své otisky vnímat a odpoutat se od nich - otevřít se daru tohoto otisku - je jasné, že tato "škola" není příliš příjemná, leč asi pro mnoho lidí nutná, aby se z vlivu těchto otisků mohli dostat. 
 
První extrémní stav je opředen výčitkami, kdy jimi člověk doslova mučí sám sebe nebo někoho jiného. Může jít o velmi silné vzorce, že druzí se jim schválně mstí, nenávidí je atd. nebo naopak o silné vzorce vlastního selhání až sebe-nenávisti, což někdy může vést až k sebepoškozování.
 
Při druhém extrémním stavu se lidé velmi snadno dostanou do vnitřního rozrušení, kdy je dokáže rozčílit sebemenší maličkost a mají sníženou schopnost sebereflexe S těmito lidmi je velmi těžké dlouhodobě vyjít, velmi snadno se jich cokoli "dotkne", berou si vše osobně a ihned mají tendenci vinit druhé za to, jak se cítí, často také za své vlastní chyby. Současně bývají pod vlivem silných otisků například žárlivosti, závisti, zlosti atd. K tomu tito lidé často nepocitují vinu jako takovou, nemají tedy možnost se otevřít souvislostem a "zaseknou"  sebelítosti (někdy se přechází z jednoho extrémního stavu do druhého).
 
Z těchto vztahů je velmi těžké vystoupit - zejména jsme-li pod vlivem otisků sebepopření. Ale právě takové vztahy nám mohou moc pomoci k tomu začít rozlišovat na úrovni srdce a otevřít se naplno daru harmonizovat bez sebepopírání, tedy s respektem a láskou k sobě samému ♥
 
V případech, kde jde o hlubší vrstvy emočních otisků, které souvisí se základním nastavením člověka, je vždy dobré pracovat s otisky i na úrovni fyzického těla - k tomu jsou vhodné tělové esence Rozkvést, které jsou připravené pro přímé propojení s fyzickým tělem. Zejména v případě esence Srdce jsou tělové esence od aura spreje energeticky dost odlišné, neboť i  informace dodané skrze vyšším já jsou spojené i s fyzickým tělem, celkově jsou v tělové esenci informace a energie více "nahuštěny" a připraveny pro práci na sobě i z úrovni fyzického těla, což je zásadní rozdíl od koncentrátu pro aura sprej nebo flakonek.   
 
Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli

 

 

 

 

Copyright © PrirodniCestou 2009-2022