1. Úvod
  2. BLOG
  3. Země, Gaia, zvířata
  4. Dluhy - dary skrze rodiče, děti, partnery i nás

Dluhy - dary skrze rodiče, děti, partnery i nás

Téma, které se týká všech, kdo má pocit, že jejich rodiče, děti nebo partneři ve vztahu s nimi v něčem selhali, zklamali, nenaplnili jejich očekávání,... Stejně tak, jestli máme pocit, že jsme nějak selhali my.. 

 
Jsme-li dospělí lidé, naši rodiče ani partneři nám nic nedluží, nemusí nás jakkoli podporovat, nemusí naplňovat naše představy o tom, jak se má "správný" rodič nebo partner chovat. Cítíme-li jakýkoli stupeň zloby, zklamání, smutku atd. ve vztahu s někým (bez ohledu na to, zda žije nebo už ne) - neotevřeli jsme se dar, který nám dávají nebo dali, nepřijali ho.
 
To samé, když dospělé "děti" nenaplňují představy svých rodičů o tom, jak se má podle nich "správná" dcera či syn chovat. Co je například dle rodičů ze strany dospělých dětí nevděčné, sobecké, nemorální, "nesprávné", co by se nemělo, nebo naopak mělo... je to dluh rodičů vůči sobě, nepřijatý dar
 
Můžeme sami sobě "dlužit" důvěru v sebe, důvěru v život, sebe-uznání, sebe-přijetí, respekt k sobě, pozornost, energii v jakékoli formě.  
 
To, co se nám na našich vztazích nelíbí, všechny křivdy, zklamání,... jsou nepřijaté dary. Dary, které nám pomáhají odkrýt to, v čem jsme nejednali nebo nejednáme v souladu se svým srdcem, v rámci své integrity. MY. Ne ti druzí.
 
Jestliže něco chceme změnit, musíme měnit sebe. Svůj postoj, své jednání, své vnímání. Ne to požadovat od druhých. Oni nemusí změnit vůbec nic. Opravdu to není jejich povinnost. To, že něco v sobě změníme my, bude mít vliv i na druhé, ale nemusí to na ně mít vliv takový, který by se vám zrovna hodil ;-) . Neřešte ve vztahu druhé, řešte sebe.
 
Smysl však není ani vinit sebe - ať jsme jednali sebevíc v rozporu se svým srdcem, neviňme se za to a přijměme dar sami od sám sebe - uvědomujme si, kde všude v souladu sami se sebou nejednáme a začněme. Ano, může to v okolí  zvednout vlnu nevole, protože to může být i něco dost jiného než bude druhým vyhovovat. Nedělejte změny se záměrem ukázat druhému, zač je toho v Pardubicích perník, nesnažte se změnou docílit toho, aby se změnili druzí, smyslem změň nemá být to, abychom se více sladili s někým druhým, ale abychom se sladili sami se sebou. To někdy může způsobit, že nás to sladí s druhým, někdy to, že si uvědomíme, že snahou sladit se s někým pro nás momentálně znamená "rozladit" se se sebou samým, nerespektovat sám sebe. - zkátka, že snaha držet se určitého vztahu, nějak o něj usilovat je v podstatě neúcta a nerespekt k sobě samému. 
 
Dary z lásky? 
 
S tématem souvisí i dary jako takové - jestliže někomu dáme dar, jde o oboustranný akt, vždy je to o dárci a obdarovaném. Jestliže má jít o energeticky "čistý" dar, dárce si obdarovaného nechce nějak zavázat, dává dar "bezpodmínečně" a obdarovaný dar přijme, aniž by se tím cítil druhému nějak "zavázán". Čistý dar (dar z lásky, dar ze srdce) nenese s sebou žádné "energetické" ani jiné závazky. 
 
Naučme se dary dávat i přijímat bez jakéhokoli pocitu "dluhu". Pročištěme v sobě dary přijaté i darované, neživme energie dluhu v sobě. 
 
Související katergorie v e-shopu: Nepodmíněná láska, přijetí
 
Foto Moni Hruška ♥
Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli

 

 

 

 

Copyright © PrirodniCestou 2009-2022