1. Úvod
  2. BLOG
  3. Země, Gaia, zvířata
  4. Krystalové esence Rozkvést a energetická místa (portály)

Krystalové esence Rozkvést a energetická místa (portály)

Krystalové esence Rozkvést vznikají spoluprací krystalové, rostlinné říše a energie sdce. Základ esence tvoří energie konkrétního minerálu nebo několika minerálů (mřížky) propojená s energií rostlin ve formě éterických olejů, stromových a květových esencí. Celé propojené na energii srdce. Více o krystalových esencí si můžete přečíst v kategorii Krystalové esence

Krystalové esence nyní obsahují také stromové esence Rozkvést, což s sebou také přináší větší propojení na Zemi a bytost Gaia, stromové esence dodaly krystalovým esencím větší energetickou uzemněnost. V krystalových esencí  se díky stromových esencí také zesílila propojenost na "československé" území a velkou řadu energeticky silných a významných míst, jenž se na našem území nachází. 

Krystalové esence tedy mohou pracovat jak čistě na osobní úrovni, tak jsou otevřené také spolupráci na úkolech souvisejících s různými energetickými místy - portály. Krystalové esence nám mohou pomoci ladit se na energetická místa, která nás nějakým způsobem přitahují, otevřít se spolupráci s ním - vnímáním jeho energií a laděním se na něm vnímat své úlohy nebo své možností v rámci těchto míst. Každý může mít odlišnou úlohu v rámci nějakého místa, do hlubší spolupráce s těmito místy jsou však vpuštěny jen "vyvolení" - nejde o sílu, velikost, vnější vliv, ale sladění s daným místem.
 
Při práci s portály a energetickými místy mějte na paměti, že tato místa nečekají na nás jako na spasitele, mnohem intenzivněji a na mnohem jemnějších úrovních pracují s konkrétními lidmi a postupně je na hlubší spolupráci s těmito místy připravují. Zajímejte se zejména o místa ve vašem okolí. U někoho to může být oblast, kde se narodil, u někoho naopak místo, kam ho zavedla jeho životní cesta. 
 
Ve spojení s portály nejde v současné době o nějaké okázalé činnosti nebo akce s větším počtem lidí. Ten, kdo je strážcem nějakého místa nebo má v souvislosti s ním nějaké úkoly, toto vnitřně cítí a koná v souladu s energií svého srdce spíše samostatně a bez "přihlížejících". 
Hromadně řízené akce, při kterých se lidé snaží některá místa (portály) otvírat  - aktivovat za použití (zneužití?) síly krystalů, rostlin a energie dalších lidí mohou otevřít zcela jiné portály..
 
Krystalové esence vám pomohou vnímat sám sebe v propojení s konkrétním místem, pomáhají zjemnit naše smyslové vnímání a vnímat naše osobní spojení s tímto místem. Nechte se v tomto vést svým vnitřním vedením napojeným na srdeční centrum, které vás v této transformační době povede spíše k práci sám na sobě a sám s daným místem a postupně nám mohou začít odkrývat další vaše osobní úkoly související s energiemi daného místa...
 
 
Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli

 

 

 

 

Copyright © PrirodniCestou 2009-2022