1. Úvod
  2. BLOG
  3. Země, Gaia, zvířata

Země, Gaia, zvířata

Nejnovější články
Země, Gaia, zvířata
Možná tlak v sobě tvoříte sami svými nároky na sebe, na druhé, na okolnosti, možná máte tendenci přebírat tento přetlak z okolí - v obou případech je dobré si to uvědomit, vnímat tento tlak v sobě a nebrat ho jako "v poho", ale pomoci celému energetickému poli jej uvolnit. 
Země, Gaia, zvířata
Cesta k uchopení tohoto daru vede často právě přes zpracování a odpoutání se od otisku sebepopření, tedy přes silné emočně-myšlenkové vzorce, které nás vedou k myšlení a jednání v rozporu se sebeúctou, seberespektem, sebeláskou. 
Země, Gaia, zvířata
K otevřenému srdci nedá "promyslet", nedá se "naučit otevřené ho mít, přesto je naše mysl základem, jak pro samotné otevření srdce, udržení otevřeného srdce, tak schopnost rozlišovat na úrovni srdce..
Země, Gaia, zvířata
Téma svobodné vůle je téma, které je často bráno trochu křečovitě, kdy někteří lidé mají pocit, že svobodná vůle je iluze a jsme bezmocnou loutkou něčeho většího, někteří zase, že můžeme mít nad svým životem 100% kontrolu.
Země, Gaia, zvířata
To, jak vnímáme sebe i svět kolem nás a jak dokážeme rozlišovat energetickou podstatu prožívaného záleží na filtrech našeho vnímání. Jaký filtr je momentálně "aktivní", takový vjem, když to hodně zjednoduším :-)
Země, Gaia, zvířata
Znáte to - změň sebe, změní se i ten druhý. Vyřeš si své věci a pak ti druhý už nebude muset "zrcadlit", co nemáš vyřešné ..  Je to opravdu tak? Musí vždy naše práce na sobě, naše změna, naše sebereflexe, náš posun znamenat, že se posune a změní i ten druhý? A co když ne? Jde o naše selhání?
Země, Gaia, zvířata
To, že nevidíme cestu ještě neznamená, že tam pro nás dávno není připravená..
Země, Gaia, zvířata
Téma, které v sobě řeší řada lidí, jenž má nějaké schopnosti, které vnímají jako něco mimořádného. Kdy na jedné straně je to vnitřně velmi jasně vede k tomu, aby tyto dary využívali pro dobro své i jiných, a na druhé straně v sobě živí přesvědčení, že tyto výjimečné dary, které jim byly dány "darem"
Země, Gaia, zvířata
Obava ze ztráty, nejistot, nemožnosti plné kontroly nad situací,.. vytváří prostor, v němž je obtížné být ve spojení s energií svého srdce...
Země, Gaia, zvířata
Přestože se někdy zdá, že touha po vzestupu nebo životním mistrovství je touha našeho srdce, často je to spíše hra naší mysli. Naše mysl miluje tyhle hry, kdy sebe i druhé ženeme za mistrovstvím v čemkoli nebo o svém posunu snažíme různými způsoby přesvědčit sebe i ostatní.
Země, Gaia, zvířata
Chci-li se spojit s energií aroma-náramku, tedy s esencí Rozkvést a náramku, tak mi ve většině případech vyhovují "přítomná splynutí", jejichž nedílným základem je nejen esence a náramek, ale také můj dech, kdy věnuji esenci, náramku a svému dechu svou plnou  pozornosti...
Země, Gaia, zvířata
Většinou je to tak, že to, co nám dokáže otevřít srdce, to v nás zároveň dokáže i vyvolat pocit, že naše se naše srdce trhá na kousíčky.
Článků na stránku 153045

 

 

 

 

Copyright © PrirodniCestou 2009-2022