1. Úvod
  2. BLOG
  3. O Rozkvést, nabídce..
  4. Odevzdat srdci (přítomnosti) aneb o esencí a náramcích Rozkvést

Odevzdat srdci (přítomnosti) aneb o esencí a náramcích Rozkvést

Když dojde na to, jak esence a náramky Rozkvést "fungují", dochází slova. Pro ty, kteří si objednají esenci Srdce, mám připravenou inspiraci pro začátek (jestli nemáte heslo, napište, pošlu :-)),ale... ale nečekejte "návod". 

Přestože lze s náramky a esencemi Rozkvést spolupracovat na úrovni duální mysli - na základě záměrů - a možná vás i právě nějaký váš záměr nebo duální program k Rozkvést přivedl - ony jsou tvořeny energií srdce, tedy mimo úroveň duality a "vedou" k tomu samému - odevzdat se ryzí přítomnosti, kdy jsme spojeni se svým srdcem a vše přichází a děje se "samo". 

Energie záměru udává směr a jisté mantinely nastavením naší mysli a duálními programy, s kterými jsme ztotožněni. Energie srdce tvoří směr a něco jako mantinely samotným bytím v přítomnosti.

Jestli s vámi rezonuje "představa" odevzdání se srdci, pak klidně zvolte  náramek či esenci "duálně" - protože něco chcete změnit, v něčem si například přejete se srdci odevzdat,  ALE... ale pak se vědomě pusťte všech svých záměrů, přání, cílů a představ (i o tom, jak se má projevovat "odevzdání srdci") a s důvěrou se tomu srdci odevzdejte. Nechte věci se dít. A ony se začnou dít opravdu "sami".  Jste-li odevzdání srdci alespoň částečně otevřeni (jinak byste o Rozkvést asi ani nezavadili ;-) a jste ochotni pustit se svých záměrů, náramky a esence vám pomohou přítomné bytí prožít, zažít, pomohou vám otevřít se a odevzdat se svému srdci. Neudělají nic za vás, ale dokáží být podporou v procesu odevzdávání se srdci. 

A když se nějaká neodbytná "touha" připomene a vy zase zatoužíte být jiní než jste, jinde než jste, měnit druhé kolem sebe nebo vás nějaký duální program skrze vaši mysl bude vyzývat k hodnocení vás, ostatních a toho všeho vašeho "snažení" - nechte to klidně být, nechtějte něco z mysli vytlačit, nechtějte se toho zbavit. Nechte to skrze ní projít, neztotožňujte se s tím, znovu sebe i "to" vše, odevzdejte svému srdci. A konejte dál - bez připoutanosti, záměrů a posuzování.. s důvěrou v ryzí přítomnost, v které je o nás opravdu vždy postaráno. 

Být spojen se svým srdcem, být mu odevzdán nechat, aby se dělo "samo", co se dít má, vůbec není o nečinnosti, apatii, bezmoci.. 

Je totiž rozdíl, když se má něco dít "samo" v rámci duálního vnímání a když se tak děje ve spojení s srdcem, tedy v ryzí přítomnosti. V duálním vnímání je bráno "dění samo" spíše ve spojení s programy vlastní důležitosti, moci - bezmoci, snahy o kontrolu atd. 

Když se děje "samo" v přítomnosti v propojení na srdce  je to "samo" samotné přítomné dění, což neznamená, že my bychom nedělali nic nebo vzdali se "své" vůle. To je nepochopení toho, co znamená jednat v přítomnosti v napojení na své srdce - ve stavu odevzdání se srdci totiž víme, co konat máme a máme i vůli to konat - bez "našeho" záměru", přesto v zájmu našeho i všech zúčastněných.

Když mi říkáte nebo píšete o "kouzlech" z vašeho života, které máte pocit, že přišly právě s esencemi a náramky, pak nejde o jejich "kouzlo", ale o to, že jste se VY - byť třeba zatím s jejich pomocí - odevzdali v něčem svému srdci.  Nejde však o konkrétní projev, protože odevzdání se srdci se může u jednoho a toho samého projevovat různě - právě proto, že je tento stav spojený s přítomností.

Ve stavu odevzdání se srdci zjišťujeme, že opravdu mizí nejen přání, snahy, cíle, záměry, ale následně i hodnocení, porovnávání, srovnávání - vše potřebné se zkrátka děje bez ovládajícího strachu, váhavosti, nejistoty, bez připoutanosti k výsledku i cestě... přesto s naprostou důvěrou. 

Jestli v sobě cítíte "volání srdce" a vaše mysl je ještě (ve všem nebo už jen v něčem) taková ta velmi "intenzivní" a domunijící (spjatá s dualitou), pak si můžete také pomoci tzv. otázkami srdce, které si  můžete tvořit sami nebo si k esenci objednat Poselství srdce, jehož jsou součástí a napomáhají uvolnit "důležitost" a vliv mysli napojené na duální programy.

Ať s vámi bytí v přítomnosti, napojení na srdce a odevzdání se mu rezonuje nebo dáváte přednost práci s duální myslí, záměry a hodnocením s nimi spojenými, je to v pořádku - nic není "špatně".

Nenechte se vtáhnout někam, kde to s vámi momentálně neladí, například jen proto, že si chcete uchovat nebo získat něčí přízeň. Nepřejímejte slepě něco, jen proto, že někdo, kdo vám přijde "moudrý", říká, že tak něco má být, že když něco neuděláte, tak věci nebudou fungovat nebo o něco přijdete. Objevujte to "své". 

Náramky a esence Rozkvést vám mohou být nápomocné, přitahuje-li vás cesta srdce - pomáhají nám neuzavírat se před tím, co je pro nás právě nyní připraveno naším srdcem, propojit se srdcem a přítomností svou mysl a být v takovém stavu i bez jejich podpory.. a nemít je jen jako "berličku", ale třeba někdy v čase i jako součást přirozeného bytí v přítomnost s energií svého ♥ 

 

 

Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli

 

 

 

 

Copyright © PrirodniCestou 2009-2022