1. Úvod
  2. BLOG
  3. Přát si, mít záměry nebo být celistvou esencí života?
04.01.2020

Přát si, mít záměry nebo být celistvou esencí života?

Lidé si hodně přejí. Mají touhy, záměry, představy. Jak by co mohlo nebo mělo být. Přání a záměry, jak je všeobecně známe, jsou ve většině případů nástroji programů duality. Vedou od toho, co se zdá nedostatečné nebo by se nedostatečným stát mohlo k tomu, co se jeví jako "lepší" nebo více či méně něco ;-)

Snažíme si různými technikami a způsoby pomoci dosáhnout toho, co si přejeme. Někdy se snažíme změnit něco sami v sobě, na sobě, jindy u těch druhých. Porovnáváme, srovnáváme, hodnotíme. Když se přání daří plnit nebo splnit, dovolí nám duální mysl zažít chvíli příjemný stav určitého vítězství, naplnění-zaplnění, když se přání plnit nedaří, zaplavují nás pocity opačné. Stálá houpačka. 

Když se přes tyto "hradby" naší mysli dostaneme k srdci -  k přítomnosti, zjistíme, že, mizí potřeba mít něco "lepší", mizí z naší pozornosti spousta přání, záměrů. Mizí i smutek, rozčarování, vztek nebo zlost z toho, že něco není tak, jak nás mysl přesvědčuje, že to tak má být, že by by bylo lepší, správnější, vhodnější. 

Je-li pozornost ve vědomé přítomnosti, přání tam nejsou, všimli jste si toho? Fakt že ne, je tam naopak něco, co je podstatou toho, proč se snažíme naplňovat svá přání.. Je tam život - celistvá esence života. Ta nikde jinde není. Esence života není v minulosti, v budoucnosti, v žádném přání, v žádné představě, v žádném záměru. Esence života je obsažena pouze v přítomnosti. Přes přání se k této esenci snažíme dostat, můžeme mít i  pocit, že "to máme", když se zrovna houpačka naší duální mysli zhoupla do pro nás příjemnější polohy. 

Být ve spojení s esencí života, neznamená, že jsme bezcitní a sobečtí, neznamená to, že se vším, co se děje, souhlasíme, že je naše "přání", aby něco tak bylo. Neznamená to ani to, že bychom nic nedělali, že bychom si vše nechali líbit nebo nebo nepomáhali druhým.  

Tím že se spojíme s esencí života nás automaticky vede k nějakému konání nebo naopak k tomu, že něco nekonáme - v zájmu celku, v zájmu všech zúčastněných, ať je to ostatními vnímáno jakkoli a z jakékoli úrovně. 

To, že to tak v některé záležitosti nemáme, za to se nemusíme pranýřovat. Není špatně, že svět vnímáme v rámci duální mysli. Jestli však cítíte, že vás srdce vede k jinému vnímání, základem je si začít uvědomovat sám sebe . Sledovat sám sebe, své myšlenky, své reakce.. svá přání a záměry, své snahy. A rozlišovat. Přání vycházející z  vzorců a programů se často zaměňují za touhu srdce. Srdce nemá touhy tak, jak si je vykládá naše mysl. Srdce je v přítomném okamžiku, vyvěrá z něj a nevede k představám o tom, jak má něco být.. 

A  praxe? 

Když chceme obecně něco "lepšího" nebo chceme, aby vy sami nebo někdo jiný byl nějak "lepší" (nebo byl "více" či "méně" to či ono), pak vám vaše mysl dodá mnoho důvodů, proč něco takového chtít, proč vnímat to, jak to je nyní jako něco, co je hodno "zlepšení". A dokonce nás mysl dokáže i přesvědčit, že je to přání i našeho srdce ;-) 

Když máme pocit, že chcete něco zlepšovat, pak je fajn se zamyslet - samozřejmě nejdříve sám nad sebou - proč sami něco nějak vnímáme a proč sami v nějaké situaci, vztahu atd. nějak jednáme. 

Chce to hodně sebereflexe i hodně trpělivosti. Jsme totiž tak moc zvyklí fungovat v rámci duální mysli, že nám přijde "normální" na vnitřní i vnější podněty reagovat automaticky právě z duální mysli. A to i tehdy, kdy jsme otevřeni tomuto rozlišování a vnímání - i pak se mnohokrát může stát, že se hned "chytnete" toho, co vám předhodí mysl a hodnotíme dle toho sebe i druhé, vytváříme podivuhodné myšlenkové konstrukty a ukazujeme na viníky toho, že se nás něco dotýká, že se nám zdá, že je to namířené proti nám nebo proti něčemu jinému, že je to špatné, nedostatečné, nelítostné, nespravedlivé,... nebo zkrátka "jen" moc velké, moc malé, moc disciplinované, málo disciplinované, moc nebo málo cokoli.. 

Například. 
Zmiňovala jsem zde vztah s mým tatím, který se dle duální mysli může jevit něco jako komplikovaný. Když ho vnímám přes mysl, pak je mi velmi líto, že to je tak, jak je. Přála bych si, aby náš vztah byl "lepší". Kvůli mě, jemu, Toníkovi. Mysl mě dokáže zahltit tím, proč "lepší" není, jak docílit toho, aby "lepší" byl. Nabídne mi krom lítosti i smutek, beznadějnost, možná někdy i znechucení, zlost, pocity beznaděje, nechuti do ničeho.  

V propojení na srdce tam není nic takového. Srdce je stav přijetí. V dualitě nevnímáme čiré přijetí, ale různá rozpětí stavů smutek - radost, jenž se neustále střídají.. Ve stavu přijetí - přijímáme, co je, i konáme - bez strachu, obav, pocitů smutku, viny, zlosti, lítosti,.. 

Když si to uvědomíme a začneme to jen sledovat, pociťujeme, že to námi jen prochází.. nebo lépe řečeno, může. Jestliže se s tím neztotožňujeme, tak to prostě myslí jen projde, pozornost na tom neuplývá a máme možnost vnímat to "za"... za hradbou duální mysli, máme možnost se spojit s esencí života. Vnímání se mění. I myšlenky. Někdy vám pak dojde legračnost duálního vnímání a snahy dostát své pravdy. Nebo se nechat manipulovat pravdou druhých. Někdy to nemusí být legrační, jen to "je" - ne dobré nebo špatné, zkrátka "je".

Mnohdy máme pocit, že záleží na nás, jak věci na světě budou. Záleží však mnohem více, z jaké úrovně vnímáme a jednáme..Zda jednáme z úrovně duální mysli nebo z přítomnosti. Duální mysl funguje duálně, je pod přímým vlivem duality. Když vystoupíte z duálního vnímání - dualita nezmizí. Nejde o to, aby "dobro" zvítězilo nad "zlem", "světlo" nad "temnotou". O to usiluje duální mysl. K vyrovnání však dochází stále. 

Můžeme se však i spojit s esencí života - se svým srdcem, s přítomností a dělat to, co je třeba. Bez přání, aby to bylo "lepší". Bez hodnocení a lítostí. S otevřeným srdcem. 

Když jsme esencí života - mizí přání a touha mít něco lepšího, být lepším, mít něčeho víc nebo míň. Je to stav, který nejde popsat, který jde jen zažívat. Cesty směřující k něčemu "lepšímu" paradoxně často spíše odvádějící od samotné podstaty, oč nám při snaze o to "lepší" jde.. 

Foto Moni Hruška ♥

 

 

 

Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli

 

 

 

 

Copyright © PrirodniCestou 2009-2022