1. Úvod
  2. BLOG
  3. Země, Gaia, zvířata
  4. Rok 2019 - Rok partnerství se svým srdcem a světelných sítí

Rok 2019 - Rok partnerství se svým srdcem a světelných sítí

Dříve mnoho vztahů - partnerství, včetně příbuzenských, vznikalo na základě karmických vazeb a energetické "lekce" z nich odpovídaly konkrétním limbickým otiskům. Mnoho těchto vztahů bylo nebo stále ještě je vnímáno jako vztahy problematické, neharmonické, zkrátka náročné. Tyto vztahy pramenily z úmluv duší, kdy šlo o vyrovnávání "karmy" a v řadě případech k opětovnému podmiňování a tvořením karmy - nových limbických otisků.

Již několik let v mnohem větší míře vznikají vztahy, které pramení také z úmluv duší, ale jejich podstatou není karma, nefungují skrze limbické otisky, ale jejich základním smyslem je tvoření tzv. světelných sítí.

Partnerství v těchto světelných sítí nejsou energeticky zatížené podmiňováním, manipulací, očekáváním, touhou vlastnit atd. a jejich energetickou podstatou je změna energií na Zemi - šíření světla a energií srdce a vzájemná podpora.

K tomu, abychom světelným partnerstvím umožnili vznikat, rozvíjet a přirozeným způsobem tvořit světelné sítě je otevření se základnímu partnerství - partnerství se svým srdcem. Toto zásadní partnerství odpovídá  přijímání sebe jako specificky "utkané" lidské bytosti. 

Není snadné být sám sobě partnerem, přijímat se takový, jaký ve své současné lidské podstatě jsem, neboť to sebou nese rozpoznání a opuštění struktur, které stojí tomuto partnerství v cestě - struktur, které jsme přijali za své, uvěřili jsme, že právě skrze ně se máme projevovat.

V těchto strukturách se držíme i přesvědčeními typu "nejdůležitější je cítit se dobře".  Partnerství se svým srdcem totiž není o sebe-manipulaci, je o upřímnosti a otevřenosti, jejíž důsledkem se můžeme dostat do stavů, které se upřímně nedají nazvat "cítím se dobře" . Samotné zjištění, jak se věci ve své „nahotě“ mají, z čeho pramení to, kde jsem, s kým jsem, co dělám, jaké volby každým okamžikem činím, mohou být velmi nepříjemným šokem. 

Odkrývat to, co nejsme my, co jsme převzali v domnění, že je to správné, že právě takto se máme projevovat, abychom zapadli do struktury „krabice“ společnosti, někoho jiného nebo svého vlastního limbického otisku...může být velmi nepříjemný proces.

Naučili jsme se „cítit dobře“, i když volby, které činíme jsou v rozporu s naším srdcem. Nejdůležitější není cítit se dobře, naším zájmem by mělo být otevřít se tomu, kde v rozporu se svým srdcem jsme – i navzdory tomu, když se při takovém zjištění a změnách, které vedou ke sladění se srdcem dostaneme do stavů, ve kterých se dobře cítit nemusíme.

Mít odvahu podívat se „pravdě“ ve svém srdci do očí a měnit sám sebe v souladu s tím, co je v našem srdci, nemusí být vždy příjemné a nechtějme se cítit dobře za každou cenu – pak se z „cítím se dobře“ stává jen další maska, která nás vzdaluje od toho, kdo skutečně jsme.

"Cítím se dobře" nemá pramenit z přetvářky, ze snahy přesvědčit o tom druhé nebo i sám sebe, ale z partnerství mezi naším srdcem a námi jako lidskou bytostí.

Čím více lidí bude otevřeno tomuto svému osobnímu partnerství, tím hustější bude světelná síť na Zemi a tím snadněji se energie srdce bude upevňovat ve všech oblastech života.

Světelnou síť tvoří každý, kdo má odvahu rozpoznávat za limbickým otiskem a společenskými strukturami sám sebe a i za cenu dočasného „necítím se ani trochu dobře“ měnit sebe a svůj život v souladu se svým srdcem.

Světelná partnerství vám pomohou nejrůznějšími způsoby odkrývat to, kým opravdu jste i vám zároveň jsou nemanipulující a nepodmiňující podporou v cestě k projevení svého srdce ve svém životě.

Na závěr ještě dovětek – ne každý, kdo se projevuje „vysokovibračně“ nebo jakkoli duchovně vyspělý, vědomý nebo jinak výjimečný musí být otevřen partnerství se svým srdcem. Vnímejte své vlastní srdce, s kým svoji světelnou síť tvoříte.. jaké energie podporujete... Není všechno zlato, co se třpytí…

Děkuji, ze ♥ Petra

Na téma partnerství a podpory světelných sítí začnou vznikat v roce 2019 nové aroma-náramky, první z nich Partnerství I.která se věnuje partnerství se svým srdcem a jehož součástí jsou 2 osobní esence. 

 

Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli

 

 

 

 

Copyright © PrirodniCestou 2009-2022