1. Úvod
  2. BLOG
  3. Země, Gaia, zvířata
  4. Rostliny jako osobní průvodci životem

Rostliny jako osobní průvodci životem

Mezi rostlinami (a tím samozřejmě i stromy) a lidmi existuje velmi úzký vztah. Základní propojení stojí na procesu fotosyntézy, při které u rostlin vzniká kyslík, který je pro naše přežití nezbytný. Na druhou stranu naším dýcháním vzniká zase oxid uhličitý, který je nezbytný pro přežití rostlin. Rozdíl je pouze v tom, že my bychom bez kyslíku, který produkují rostliny, nepřežili, rostlinám by stačil oxid uhličitý z atmosféry ;-) Dalším faktem je, že rostliny tvoří 99% biomasy Země a v podstatě veškerá naše přírodní potrava pochází z rostlin nebo ze zvířat, jež se živí rostlinami (nebo taková zvířata loví). Nebýt rostlin, nevznikl by život na Zemi. 

Obecně je mezi námi a rostlinami přijímán vztah na úrovni fyzické, kdy uznáváme, že rostliny našemu fyzickému tělu dodávají určité potřebné živiny a chemické látky. Většina lidí také vnitřně cítí, že rostliny mají vliv nejen na naše fyzické tělo, ale inklinují k nim, chtějí-li se uvolnit, zklidnit, „nadechnout“ a načerpat nové síly. Mohou to být samotné rostliny, bylinné čaje, květové esence, éterické oleje, nejrůznější bylinné přípravky.

Rostliny jsou stále a přímo propojené s vědomím Země a se Zdrojem a jsou stejně jako my multidimenzionální bytosti, s kterými je možné navázat vztah na různých úrovních.

Přestože rostliny někteří lidé mohou vnímat jako pasivními organismy, naopak je pravdou. Rostliny jsou organismy vysoce vnímavé a citlivé, které dokáží zpracovávat informace a komunikovat jak vzájemně mezi sebou, stejně tak s námi. Všechny živé buňky – ať lidské, zvířecí či rostlinné – vyzařují tzv. biofotony, kterým se také říká světelné paprsky, světelné informace nebo jednoduše světlo či éter. Právě toto světlo nám umožňuje komunikovat a ovlivňovat se navzájem na mnoha úrovních jak mezi lidmi, tak mezi lidmi a zvířaty či lidmi a rostlinami. To začíná v posledních letech potvrzovat také věda a tím poodkrývat to, co se v mnoha přírodních kulturách vědělo a s tímto poznáním rostliny také vnímali – vnímali je jako učitele a dle toho k nim také přistupovali – s úctou.

Díky rezonanci a vibrační povaze světla, vůní a zvuků nám mohou rostliny v různé podobě pomoci uzdravit se na úrovni těla fyzické, mentální i emoční. Dokáží nás pozvednout na duchu a pomáhají projasnit a zjemnit naše vnímání a propojení se sebou, se svojí intuicí, se svým srdcem. Rostliny v sobě snoubí všechny základní elementy, pomáhají nám je vnímat i v sobě, pracovat s nimi a tím dokáží pomoci i s tvořením ve hmotném světě jako takovém. Rostliny mohou být našimi průvodci, pomocníky i učiteli na cestě k novému způsobu života na naší krásné planetě Země Matce – Gaie.

Rostliny  nám pomáhají jít cestou svého srdce.

Ze ♥ Petra

www.rozkvest.cz

Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli

 

 

 

 

Copyright © PrirodniCestou 2009-2022