1. Úvod
  2. BLOG
  3. Sebepoznávání na cestě k srdci
  4. K seberespektu není třeba, aby nás respektoval druhý...

K seberespektu není třeba, aby nás respektoval druhý...

Téma nepříjemných pocitů  z odlišných názorů nás ve spojení se srdce zavede ještě dál. K seberespektu a tím i respektu k druhým. Ještě nedávno jsem si myslela, že je v pořádku vyžadovat od druhých respekt a nebylo mi příjemné, když můj požadavek druhý nerespektoval ;-)  Nyní mě srdce díky téma odlišných názorů i celkové "corona" situaci přivedlo k úplně jinému nazírání na respekt.

Stále je to totiž O NÁS, byť bychom velmi rádi přenesli tu zodpovědnost za ty nepříjemné záležitosti na druhé, stejně je to vždy jen o nás. 

Seberespekt nyní vnímám jako sebepřijetí na úrovni duše a současné sebepřijetí na úrovni osobnosti v tady a teď, kdy jako osobnost respektujeme volby a záměry naší duše a s důvěrou následujeme její vedení skrze svého vyššího já a srdce. Naše vyšší já a srdce nás vždy vede s ohledem na to naše tady a teď, s ohledem na naše aktuální možnosti a potřeby, s ohledem na naší úroveň vědomí i s ohledem na vnější situaci.

Stejně tak respekt k druhým vychází z přijetí voleb duše i aktuálních voleb osobnosti druhého.

Jestliže respektujeme druhé a sebe ne, bude se v nás hromadit energie, blokovat - stejně tak tomu je, když nerespektujeme druhé, což se děje pouze při současném nerespektu sebe. Když v něčem ve stavu respektu jsme, cítíme respekt i k volbám druhého - ať pramení odkudkoli. 

Jestliže sami sebe nerespektujeme a místo toho se hodnotíme - ať si myslíme, že jsem ti lepší nebo ti horší vůči druhým či vůči svým momentálním představám - pravděpodobně to samé budeme činit i u druhých. Opačně to platí vždy - když hodnotíme druhé, hodnotíme tím i sami sebe. 

Hodnocení sebe či druhých nás drží od respektu sebe i druhých. Vím, že je to obecně velmi populární - hodnotit kohokoli a cokoli, nálepkovat nejrůznějšími nálepkami sebe i druhé a ještě se v tom navzájem podporovat, ale..

Když se v nějaké náročné oblasti určitého vztahu nebo situaci, která je pro vás nepříjemná dostanete do stavu respektu, ucítíte, jak obrovská je to energetická změna, když hodnotíte a když respektujete..

Ve stavu respektu mizí potřeba sebe i druhé hodnotit. Ve stavu respektu v nás energie volně proudí a my netvoříme emoční otisky, zdi, energetické uzly, ani na úrovni nich nejednáme. Naopak máme přístup k vedení svého vyššího já a srdce, což se na úrovni emočních otisků neděje nebo skrze otisky vnímáme toto vedení zkresleně.

Ve stavu respektu v nás nezůstává nachuť toho, že nás někdo nějak zklamal, nesplnil nějaká naše očekávání ani nepříjemný pocit, smutek či lítost, že má někdo na něco jiný názor nebo on není v respektu ve vztahu s námi. Není v nás ani to, že jsme nějak selhali my sami. 

Jednáme-li v respektu k sobě a tím automaticky i k druhým, tak přirozeným stavem je klid a mír v nás a jednání, které respektuje to, jak nás v daném vede naše srdce. 

A jestli máte například pocit, že respektovat jiné názory vašeho blízkého vám jde, neb k němu cítíte bezpodmínečnou lásku a přijetí, kterého je nedílnou součástí právě i respekt, ale bouří se to ve vás na úrovni společenské, kdy to ve vás vaří jen vidíte fotku či jméno  nějakého politika, tak si na jeho místě představte toho, koho respektovat už dokážete.  Učme se i politiky a jejich rozhodnutí respektovat jako kohokoli a cokoli jiného. A konejme dle vedení svého ♥

Začněte od sebe a nevyžadujte respekt nejdříve od druhých.. Nehodnoťte druhé, neb tím hodnotíte i sebe a jste mimo respekt i mimo seberespekt... a hlavně si pamatujete - k tomu, abychom mohli respektovat sami sebe a jednat s respektem k sobě, není nutné, aby nás respektovali druzí.. 

Foto Moni Hruška ♥

 

 

Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli

 

 

 

 

Copyright © PrirodniCestou 2009-2022