1. Úvod
  2. BLOG
  3. Fyzické tělo
  4. Symbolika rukou a proč náramky :-)
19.11.2018
Fyzické tělo

Symbolika rukou a proč náramky :-)

Náramky jsou nošeny na velmi zajímavém energetickém místě – na zápěstí :-)

V našich rukách je více či méně „skryta“ naše touha po sebevyjádření. Zrcadlí se v nich to, jak sami sebe vnímáme, jak sami sebe přijímáme v rámci toho, co zde na Zemi děláme.

Ruce jsou naším prostředkem k vyjádření kreativity, komunikace a sdílení a mnohé vypovídají o naší sebelásce.
 
Proudí jimi energie srdce oběma směry, proto skrze náramky můžeme tyto základní životní témata začít vědomě ovlivňovat, ozdravovat, uvolňovat v nich nahromaděný tlak a aktivovat v nich svojí srdeční energii. 
 
Díky rukám dokážeme s druhými i celým „vnějším“ světem sdílet energii proudící ze srdce a také jimi dokážeme přijímat vnější energie a propojit je s naším srdcem. Zápěstí stejně jako ramena a lokty umožňují pohyb rukou a jejich energie odpovídá naší vnitřní energii, s kterou se projevujeme navenek, což lze sledovat například při podání ruky, kdy intenzita sevření se může pohybovat od extrému „leklá ryba“ a k opačnému, kdy je stisk až nepříjemně silný a dlouhý. Podání ruky je velmi zajímavý „seznamovací“ rituál, kdy dochází rovnou i k fyzickému spojení lidí, kteří se nemusí do té doby „znát“.
 
Rukama se můžeme druhého dotknout letmo, něžně, můžeme ho však i uhodit.. Můžete vzít druhého za ruku, obejmout, přitáhnout si ho k sobě nebo naopak od sebe odtlačit, držet si odstup a nenechat na sebe „ani sáhnout“.. Ruce velmi často zesilují nebo se snaží zakrýt naše reakce, kdy se chytáme za srdce, zakrýváme rukou ústa při smíchu, masírujeme nebo se nějakým způsobem vědomě i nevědomě dotýkáme různých míst na těle, v kterých cítíme nahromaděný tlak (příště si vezměte do dlaně svůj aroma-náramek a lehce přitiskněte nebo masírujte konkrétní místo jím a vnímejte… sami ucítíte, jak rychle se jeho pomocí dokáže změnit energie v daném místě a tím i v celém Vašem těle).
 
Ramena ukazují na to, jak sami vnímáme to, co nyní děláme, co právě „žijeme“ – naše osobní pocity z toho. Právě zde jsou „naložená“ břemena z pocitů viny, ublíženosti, nepříjemně vnímané minulosti. děláme ve svém životě to, co opravdu dělat chceme? Paže, lokty, zápěstí, dlaně a prsty posouvají energii ramen směrem ven, dopředu, stejně jako přijímanou energii dovnitř, dozadu, jsou jednou ze silných výstupních i vstupních bran do a z našeho energetického pole.
 
Díky tomu mají náramky (a také prsteny) takovou velkou sílu – nachází se v místech, kde se akumuluje energie, která odpovídá tomu, zda děláme to, co bychom dělat chtěli nebo se z nějakého bojíme seberealizovat, projevit to, co chceme a čím jsem, navenek. Aroma-náramky Rozkvést nám pomáhají si toto uvědomit i změnit.  Přes prsty a zápěstí přenášíme jejich energii do celého našeho energetického pole a fyzického těla. Proto rozhodně doporučuji nemít náramek pouze navlečený na zápěstí, ale brát si ho i jen do dlaně, hrát si s ním mezi prsty, jemně masírovat čakry rukou
 
Začněte vnímat energii svých rukou, všímejte si toho, jaká energie jimi proudí.. Co skrze ně vpouštíte k sobě i to, co skrze ně necháváme proudit z nás..
 
A na závěr něco k zamyšlení a procítění 
 
Objímáte druhé rádi? Objímáte blízké nebo objímáte i při seznamování, místo podání ruky?  Objímáte druhé „automaticky“ nebo si uvědomujete energii mezi vámi.. mezi každý konkrétním člověkem?  Objímáte i když nechcete, nebo se necháte obejmout i od někoho, od koho nechce nebo když vy sami objetí nejste otevřeni? Objímáte ze zvyku nebo z očekávání z druhých?
 
Rozpřáhněte paže (no jistě, klidně i s aroma-náramkem Rozkvést ;-) ) a obejměte určité množství vzduchu – energie a přijměte ji do sebe, vnímejte jí.. vnímejte to, co s vámi ladí i to, co tolik ne. Vnímejte tu jistou rozpolcenost. Vpusťte ji s důvěrou do svého srdce, jehož energie tuto rozpolcenost dokáže transformovat a ukázat vám cestu moudrého rozhodnutí, jak nastolit rovnováhu.. mezi vaší energií a energií okolí, mezi vaší energií a energií druhého..
 
Ze ♥ Petra
Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli

 

 

 

 

Copyright © PrirodniCestou 2009-2022